Innovatietraject begeleiding

Van ideeën naar nieuwe producten en diensten

Hoe ziet het innovatietraject er uit?

Met oog voor jou en je mensen breng ik nieuwe energie, door vernieuwing van producten en diensten, tot stand. Vernieuwen in de breedste zin van het woord. We doorlopen samen de stappen uit het TWNQL model: eerst terug naar de kern. Waarom doe ik en mijn organisatie wat we doen? Daarna de innovatiefocus bepalen. Op basis daarvan ideeën bedenken, ze uitwerken en begeleiden in de uitvoering. En dit allemaal met een duidelijk resultaat voor ogen.

TWNQL model:

T: staat voor target en toekomst. Dit is onderdeel van de basisfase. Wat wil je in de toekomst bereiken met innovatie?
W: staat voor why. Waarom wil je dat? En ook voor wie, wanneer en hoe. De randvoorwaarden om continue vernieuwing te krijgen. Ook dit stuk is onderdeel van de basisfase. Nu kunnen we de innovatiefocus bepalen.
N: staat voor inspiratie. Gaat over ideeën krijgen, gaat over om je heen leren kijken en ook het kiezen van welke ideeën het beste passen bij de onderneming. Ideegeneratie en filtering vindt plaats op basis van de innovatiefocus die we in de T en W fase hebben gekozen.
Q: staat voor speels element, een twinkel, staat voor creativiteit, beleving en de uitvoering. Juist in die fase moet creatief gedacht worden. En altijd met oog voor de klant. Dit is de uitvoerende fase.
L: staat voor line up en lancering. Nadat een nieuwe dienst of product uitgewerkt is , vergeten veel mensen hoe ze gaan vermarkten en verkopen. Vaak ook komen ze er in een te laat stadium achter dat alle afdelingen, systemen en ook externe partijen niet helemaal ‘ opgelijnd’ zijn om de nieuwe diensten of producten te ondersteunen. Dit is de interne en externe klantenfase. De stappen T & W vormen het fundament. Dit bepaalt voor een groot deel het succes van de innovatiereis. We zorgen er samen voor dat dit goed staat.

Startpunt

basisstappen

Startpunt van de Twinkel aanpak is de mens – jij en je team dus – in de organisatie. Eerst hebben wij samen een kennismakingsgesprek (vrijblijvend). Krijgen we beide een Twinkel in de ogen, dan kiezen we samen voor de volgende stap. Dat is het begin van het vernieuwingstraject, waarbij we het TWNQL model als leidraad gebruiken.

Een Twinkel in de ogen, we gaan verder

We gaan nu verder met de T en W uit het TWNQL Model. Het doel is om de innovatiefocus te bepalen. Hoe vinden we de innovatiefocus?

We doorlopen vier vervolgacties:

De eerste actie is het voeren van persoonlijke, een op een, gesprekken met (de rest van de directie en) medewerkers. Op basis hiervan vormt TWNQL zich een indruk van het bedrijf. In die gesprekken wordt vooral ingegaan op wat er al is, bijvoorbeeld, wat is de kern van het bedrijf, wat zijn belangrijke waarden, wat staat groei door vernieuwing in de weg. En verder, wie er zijn, kunnen zij wel vernieuwen? En ook, wat eventuele wensen ten aanzien van vernieuwing zijn. De tweede actie is om naar belangrijke trends en ontwikkelingen te kijken, welke kunnen invloed hebben op je organisatie? En ook: hoe wil je je onderscheiden in de markt en eventueel ten aanzien van concurrenten? De derde actie gaat over klanten. Wat weet je van ze als het gaat over wensen en behoeften? De vierde actie gaat over het bepalen van de randvoorwaarden. Zonder goede randvoorwaarden geen succes. We hebben het dan onder andere over:

  • Visie & Strategie: waar sta je nu, waar wil je naar toe met je bedrijf. Hoe past vernieuwing daar in?
  • Innovatie cultuur: hoe zit het DNA (kernwaarden) van je bedrijf in elkaar. En: hoe wordt vernieuwing gestimuleerd?
  • Creativiteit: hoe creatief wordt er gedacht, welke patronen zijn er?
  • Kennis: wat is innovatie, hoe moet dat, welke manieren zijn er, wat kunnen we beter wel of niet doen.
  • Middelen: welke beschikbare middelen (tijd en geld) ben je bereid te investeren.

Deze acties zijn erg belangrijk en allesbepalend voor de rest van het traject. Want op basis hiervan bepalen we samen de innovatiefocus, de vervolgaanpak en welk resultaat gewenst is.

Succesrecept

Er bestaan geen makkelijke antwoorden of een succesrecept. Voor elke vraag, organisatie, situatie is weer een andere aanpak nodig. Nieuwsgierig geworden? Doe alvast de TWNQL Innovatie APK!

Klaar om te innoveren? Doe de innovatie APK.