Innovatieproject begeleiding

Van ideeën naar nieuwe producten, diensten, processen

Innovatieproject begeleiding. Hoe dan?

Innovatieproject begeleiding, onze passie. Met oog voor jou, je mensen, de organisatie brengen wij nieuwe energie, door vernieuwing van processen, producten en diensten, tot stand. Vernieuwen in de breedste zin van het woord. 

We doorlopen samen de stappen uit het TWNQL model. We beginnen bij ‘waarom’. Wat is de vernieuwingsopdracht precies? Wat is de opdracht achter de opdracht. Vanuit daar lopen we de verschillende stappen in het vernieuwingsproces door. 

Overigens is de ‘instap’ flexibel. We kunnen aan de gang met een heel innovatieproject, deelprojecten is ook mogelijk of zelfs losse workshops en coachingssessies. Daar kunnen we samen afspraken over maken. De rol van TWNQL kan hierbij variëren van coach, facilitator, trainer, bedrijfsnar of projectmanager. 

TWNQL innovatie methode

De TWNQL methode is gebaseerd op Design Thinking met inspiratie uit Lean Startup en Lateraal Denken. Dit zijn bewezen en internationaal gebruikte methoden voor complexe verander, verbeter en innovatieproject begeleiding.

Design Thinking is een praktische manier om complexe problemen op te lossen. Problemen die niet opgelost kunnen worden door het ‘normale’ lineaire denken. Dit kunnen interne problemen en ook externe (klant of andere stakeholder gerelateerde) problemen zijn. 

Design Thinking is een methode die van de combinatie ‘hart (intuïtie en creativiteit), hoofd (analyse, ratio) en handen (doen en ervaren)’ gebruik maakt. Afhankelijk van de fase in het proces heeft het ene meer nadruk dan de ander, echter, constant is het samenwerken van deze drie erg belangrijk. Het vraag om een holistische blik,  multidisciplinaire teams en een groot vertrouwen vanuit de top van het bedrijf voor de uitdagingen waaraan gewerkt gaat worden.

Focus op de klant

Design Thinking start met een oprechte focus op de mens. Je gaat op zoek naar inzichten bij de doelgroep(en) die nieuwe nog niet ontdekte zienswijzen ten aanzien van de (innovatie) uitdaging onthullen. Uitgangspunt hier is dat degene voor wie je de uitdaging wil oplossen het beste ‘weet’ in welke richting de oplossing moet gaan. 

Op basis van deze inzichten, wordt de uitdaging (of probleem) geherformuleerd. Hierna worden oplossingen bedacht met creatieve denktechnieken (gebaseerd op Lateraal Denken), oplossingen vertaald naar prototypes en getest bij de doelgroep. 

Deze laatste stappen (prototype maken en testen) zijn snel repeterende stappen: experimenteren, fouten maken, leren en prototypes aanpassen of nieuwe maken. Hoe beter de oplossing past en geaccepteerd wordt, hoe succesvoller (hoge waarde) de uiteindelijke oplossing (product, dienst, proces) is. 

Centraal staat de mens, een focus op doen, experimenteren en leren. 

Succesvolle innovatie door goed organiseren

TWNQL is een netwerkorganisatie en werkt exclusief samen met toonaangevende professionele partners. Ervaren mensen op het gebied van Design Thinking, Lean Startup, Creatieve denkers en persoonlijke – en teamleiderschapsexperts.

Naast de TWNQL methode gebruiken wij inzichten opgedaan uit de praktijk. Gezamenlijk hebben wij jarenlange nationale en internationale ervaring in innovatie- verandermanagement. Hierbij staat centraal dat we mensen,  teams (multidisciplinair) en organisaties lieten groeien. Sociale innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Sociale innovatie, binnen innovatieproject begeleiding, betekent inzicht krijgen in hoe je innovatie organiseert en wat mensen daarbij nodig hebben. Welk gedrag hoort daarbij, wat betekent dat voor teams en hoe kunnen zij dit gedrag eigen maken?

Praktisch en resultaatgericht

De TWNQL innovatie methode is een holistische en praktische aanpak die zich het best laat omschrijven als:

 • Krachtige balans tussen analyse en intuïtie. 
 • Direct aandacht voor de klant. 
 • Creatieve denkkracht en co-creatie (met klant en medewerkers) als belangrijkste bron. 
 • Probleemoplossend en resultaatgericht.
 • Doen, doen, doen. 
 • Experimenteren, testen, valideren en leren. 
 • Sterke aandacht voor persoonlijke- en teamleiderschap. 
 • Een bewezen aanpak door gebruik van Design Thinking, Lean Startup en Lateraal Denken.

TWNQL resultaat

 • Waardevolle kennis en inzichten van en over klanten opgedaan.  
 • Focus bepaald van je echte innovatie-uitdaging(en), inclusief tijdspad.
 • Innovatiepijplijn gevuld met vele waardevolle concrete ideeën en concepten. 
 • Ondernemend gedrag binnen de organisatie gecultiveerd. 
 • Cultuur met aandacht voor creativiteit gecreëerd. 
 • Innovatieaanpak geborgd in de organisatie. 
 • Zelfsturing en zelfoplossend vermogen in teams verankerd. 

TWNQL in de ogen?

Heb je bij het lezen een Twinkel in de ogen gekregen? Ben je benieuwd waar je organisatie staat als het gaat over innovatiekracht? Doe alvast de TWNQL Innovatie APK!

Succesrecept

Er bestaan geen makkelijke antwoorden of een succesrecept. Voor elke vraag, organisatie, situatie bepalen we samen het startpunt binnen de TWNQL innovatie methode. Nieuwsgierig? Wil jij in je organisatie aan de slag om tot mooie nieuwe producten, diensten of processen te komen? Neem dan nu contact op!

Meer informatie over Innovatiekracht en Zakelijke Creativiteit?

Klaar om te innoveren?

Check in slechts 10 vragen het innovatiepotentieel van jouw organisatie en ontdek waar innovatiekansen liggen. Doe de Innovatie APK nu!